Yritysvastuu on keskeinen tekijä menestyvässä ja kestävässä liiketoiminnassa. Tässä artikkelissa syvennymme yritysvastuun tärkeyteen, sen vaikutuksiin ja siihen, miksi se on olennainen osa nykyaikaista liiketoimintaa. Määritelmä: Yritysvastuu, usein tunnettu englanninkielisellä termillä Corporate Social Responsibility (CSR), viittaa yrityksen vapaaehtoiseen sitoutumiseen vastuulliseen toimintaan yhteiskunnan ja ympäristön hyväksi. Se pitää sisällään toimenpiteitä, jotka menevätContinue Reading